Black River Linedance Club

Klubben för dig som vill dansa Linedance i Örebro och Karlskoga

2023

Foto: Päivi L
Terminsdans Karlskoga 1 april 2023 (Foto: Päivi L)
Foto: Päivi L
Sommardans 27 aug 2023 Café Skogen (Foto: Päivi L)
Några av dem som var med på terminsdansen den 9 dec 2023