Black River Linedance Club

Klubben för dig som vill dansa Linedance i Örebro och Karlskoga

Stadgar mm

Stadgar för Black River Linedance Club

Policy för ”änglar”,
dvs kursdeltagare som är med på en lägre nivå än vad de själva går kurs på