Black River Linedance Club

Klubben för dig som vill dansa Linedance i Örebro och Karlskoga

TISDAGAR  

Lokal är Finska föreningens lokaler, Ferlinsvägen 16, Karlberg.

Infart mitt emot Karlbergsskolan i Karlskoga.

Parkering finns vid skolan, ca 100m från lokalen, eller på angränsande gator.

Höstterminen startar den 3 september 

Nivå 1, Beginner:  kl 18.00 — 19.25
Nivå 2, Improver:  kl 19.35 — 21.00

Kursledare: Håkan Westerberg

Utlärda danser